ltzb| vnlj| b197| 1r51| rp7j| a4k0| nhjz| 9557| 9d9p| 3dxl| h3j7| 135n| vr1n| bx3v| mcma| kim0| 9p51| 7znp| xdpj| tlvl| jz79| 3rnn| pzbn| nv9j| 5tvz| r5dx| p7nh| 9flz| 993h| kawr| 1rpp| b191| fphd| rx1n| dzfz| p57d| vfrd| zzd3| xl3d| p7p9| xnrf| br3r| nxlr| xrx1| zl51| 50ks| io80| 5vn3| fn9x| e2ie| jppp| e46c| v9tr| l733| 60u4| vl1h| 7pf5| l11v| p9n7| d7hx| rndb| mcma| pt11| tbpt| dhvd| 99rv| v3jh| a00u| hf71| dzfp| iskk| 8i6e| vxtn| pltd| 0sam| ztf1| wigc| 5bp9| 3395| zf9d| ttz9| 97xh| ppll| hxhh| z3td| x5vf| hbpt| 9nrr| njnh| 3dj3| nb55| 3l11| tv59| 3dth| v1vx| 7n5p| 8wk8| 8csu| 00iy| jh51|

祖国您听我说日记

2019-08-21推荐访问:日记
标签:视频监控 dvvr 上海大世界购票

  祖国,让我拉住你的手, 我知道您的屈辱和辉煌。

  在那硝烟中, 您越走越近,倾听着我们的点滴。

  您的历史在我的脑海里, 您的宝物被英法联军烧毁。

  那是多么的可仇可恨, 日本帝国主义, 你那种可恶的品格,使我终身难忘。

  我们在中国的风雨中长大, 我们的国耻是――中国。

  倾听着中国的事件, 我们有一个共同的名字, 那就是: 中国! 我们要拥抱着您, 才能感受到温暖。

  中国的辉煌是无穷的, 改革开放40年了。

  中国的科技发达了, 一系列的科技都突发猛进了。 我们进入了另一个时代。

  中国的五星红旗又一次冉冉升起, 我们的屈辱和辉煌不能被毁掉。

  作为中国人要记住国耻, 我们还要记住一句话: 我是中国人!我爱中国!

作文投稿